Tổ Yến Nuôi Rừng
Tổ yến rừng nguyên tổ thiên nhiên quý hiếm

Liên hệ

Tổ Yến Rừng Nguyên Tổ

3.100.000  VND

Tổ Yến Rừng Tinh Chế

3.900.000  VND

Tổ Yến Rừng Rút Lông

4.400.000  VND

Tổ yến rừng rút lông chất lượng hảo hạng

Liên hệ

Tổ yến rừng tinh chế thượng hạng

Liên hệ

Tổ Yến Nuôi Đảo 
Tổ Yến Đảo Nguyên Tổ

3.900.000  VND

Tổ Yến Đảo Tinh Chế

4.800.000  VND

Tổ Yến Đảo Rút Lông

5.300.000  VND

Tổ yến đảo rút lông được chọn lọc

5.300.000  VND

Tổ yến đảo nguyên tổ quý hiếm bổ ích

Liên hệ

Tổ yến đảo tinh chế

Liên hệ

Tổ yến hoàn toàn từ thiên nhiên
Tổ Yến Thiên Nhiên nguyên tổ

7.000.000  VND

Báo giá tổ yến thiên nhiên nguyên tổ cao cấp

7.000.000  VND

Tổ Yến Thiên Nhiên Rút Lông

8.000.000  VND

Tổ yến thiên nhiên rút lông quý hiếm

Liên hệ

Hồng yến với nguyên liệu thiên nhiên chọn lọc

Liên hệ